Kunst og workshop d.2-3.9.2022 i Billedværkstedet - Mette Hind
2359
post-template-default,single,single-post,postid-2359,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qi-blocks-1.2.5,qodef-gutenberg--no-touch,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.6,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.5.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-2504

Kunst og workshop d.2-3.9.2022 i Billedværkstedet

Kunst og workshop d.2-3.9.2022 i Billedværkstedet

Grøn workshop – Frede-skoven,

her er alle de skønne træer som besøgende i Billedværkstedet malede til Fredericia for at minde om den grønne omstilling. Nu hænger billedet i Sundhedshuset i den store forhal. Tak til alle deltagere!

         

 

her tegnes træer til fredeskoven

 

Traditionen tro var der også musik i gården

med Dan Dorchel & Band

 

og her er nogle af mine udstillede billeder, maleri og grafik:

 

 

 

Invitation

Udstilling af grafik og maleri samt workshop i Billedværkstedet i forbindelse med 

Trekantområdets Festuge, alle interesserede er velkomne. Du kan se på mine billeder, få en kunstsnak og evt. købe et værk, og alle der har lyst inviteres også til at male et træ, som bliver en del af et stort fælles billede til Fredericia kommune, som en reminder , så den grønne omstilling huskes.

   

 

hos  billedkunstner Mette Hind

Billedværkstedet, Norgesgade 20, o.g.

d.2-3.9.22  kl.13-17 begge dage

Workshop: Alle interesserede, uanset alder, inviteres til at male et eller flere træer, som samles til en Frede-skov. Det færdige værk skænkes til Fredericia Kommune for at huske på den grønne omstilling og FN’s 17. verdensmål. Billedet vil efterfølgende blive udstillet i Sundhedshuset i ca. 3 måneder.

FN’S 17 VERDENSMÅL

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

 

Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

 

Og alle lande skal bidrage. Uagtet landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse udfordringer i fællesskab.

 

Klik på overskrifterne for at læse mere om de enkelte mål.

 

Afskaf fattigdom

MÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM

Målet handler om afskaffelse af ekstrem fattigdom, at mindske den relative fattigdom og sikre alle adgang til basale ressourcer.

Stop sult

MÅL 2: STOP SULT

Målet handler om at udrydde sult og fejlernæring og skabe bedre forhold for fødevareproduktion.

Sundhed og trivsel

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL

Målet handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau.

Kvalitetsuddannelse

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

Målet handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole uanset forældrenes indkomst niveau og sikre lige adgangs til højere uddannelse samt information helt generelt.

Ligestilling mellem kønnene

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Målet handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder og stoppe diskrimination af kvinder og piger.

Rent vand og sanitet

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET

Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand.

Bæredygtig energis

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Anstændige jobs

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Industri, innovation og infrastruktur

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

Mindre ulighed

MÅL 10: MINDRE ULIGHED

Målet handler om at styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race og etnicitet.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.

Ansvarligt forbrug og produktion

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Klimaindsats

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Livet i havet

MÅL 14: LIVET I HAVET

Målet handler om at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer.

Livet på land

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

 

 

 

 

 

grøn workshop kopi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.