Mette Prosa-CV - Mette Hind
667
post-template-default,single,single-post,postid-667,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Mette Prosa-CV

Mette Prosa-CV

Prosa-CV 

I Hamborg blev jeg færdig med en 4-årig kunstterapi- og kreativitetstrænings- uddannelse hos APAKT, et institut for analytisk kunstterapi, i 2001. Mit diplomarbejde/speciale kom til at handle om, hvordan kunstterapeutiske metoder også kan anvendes i det ikke terapeutiske rum.

Jeg gennemførte et pilotprojekt med unge, som havde været udsat for ekstrem vold, og valgte at tage udgangspunkt i mine erfaringer fra dette projekt, da jeg skrev speciale. Det viste sig at de kunstterapeutiske metoder og det at skabe et kreativt rum sammen, hjalp disse meget udsatte unge til at få et bedre selvværd.

Her har en af de unge drenge sat sit personlige aftryk på bygningen  som vi mødtes i.

Jeg boede i Berlin gennem mange år, og her arbejdede jeg som socialpædagog og psykoterapeut med både voksne, unge og børn, alle med store udfordringer i deres liv, socialt og psykisk. Det var her, at jeg opdagede de magiske muligheder, der gemmer sig i det kunstneriske udtryk.

For at tage kunstterapiuddannelsen skal man forinden have en pædagogisk , sundhedsfaglig eller kunstnerisk uddannelse af mindst 3 års varighed.

Inden jeg startede i APAKT (min kunstterapiskole), havde jeg en pædagoguddannelse (1975)samt en kandidatuddannelse i pædagogik fra Københavns Universitet(1988). Mit speciale hedder ”Gentagelsen er ny hver gang”, et projekt om samliv.

I Berlin uddannede jeg mig inden for billedhuggeri på Freie Kunstschule samt gennem mange workshops i stenbrud,

sandstenbrud i Reinhartsdorf

hvor vi arbejdede med sandsten.  Vores lærer var Marguerite Blume- Cardenas.

T.v. får jeg vejledning af min lærer Rüddiger Schöll på Freie Kunstschule, Berlin. Siden arrangerede jeg en workshop på øen Tinos, hvor vi arbejdede med marmor.

   

I samme periode lavede jeg en del workshops for 10-klasser, hvor temaet var misbrug og afhængighed, tilgangen var kunstnerisk og æstetisk. Her blev der i sær arbejdet med gips og hønsetråd, hvor de unge skabte skulpturer og på den måde fik formet et udtryk for deres forhold til såvel slik som euforiserende stoffer, alkohol og spil.

Gipsskulptur med en elev i 10. klasse i Berlin

Underviser i Ghana

Jeg har været underviser på pædaguddannelsen samt efter- og videreuddannelser for pædagoger og lærere i 16 år. I 3 måneder fik jeg mulighed for som udsendt medarbejder, at deltage i et dobbelt uddannelsesprojekt i Ghana, en erfaring som har sat sig dybe spor i mig.

Her bruger jeg kunstterapeutiske metoder sammen med ghanesiske pædagoger og deres lærere.

ICDP, Efter- og Videreuddannelse

I det hele taget har de mange projekter udvidet min horisont. Da Vejle kommune ville anvende ICDP, International Childrens Development Program fik jeg en videreuddannelse i dette relations- og ressourseorienterede program, som jeg stadig har stor glæde af i mit møde med mennesker.

Her er min ICDP eksamensopgave

 

Hør og se Barnets stemme-Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang

 

Et billede siger mere end 1000 ord!

I Esbjerg, UCSyd, var jeg konsulent i NVIE, Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion I denne periode fik jeg mulighed for at gennemføre projektet ”Hør og se barnets stemme-Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang ”, en lille bog og medfølgende dvd.(se under: Pædagogiske projekter, der ligger det som pdf, parat til download).

ART,et pædagogisk program

I samme periode deltog jeg i et projekt for socialstyrelsen, der skulle hjælpe unge ”tilbage på sporet” ved hjælp af et pædagogisk koncept, som jeg blev uddannet i at bruge i Norge, hvor man har stor erfaring med ART, Aggression Replacement Training. På en specialskole i Fredericia fik jeg mulighed for at afprøve konceptet og skrive en rapport samt lave en videofilm om forløbet.

en undersøgelse

ART, Agression Replacement Training, min undersøgelse og eksamensopgave.

Ny metode i brug over for voldsomme unge 2

Ny metode i brug over for voldsomme unge 2

Jeg nåede frem til den erkendelse, at det giver mening at benytte sig af denne form for meget strukturerede programmer for nogen meget belastede gruppe

Video-CV

Se Video CV Mette

Medlem af KunstNETværket, kunstner- kunsthåndværker og billedmager-sammenslutning i Fredericia siden 2016 med fælles årlige udstillinger i påsken og i festugen/kulturnatten.

Siden juli 2018, frivillig i headspace, rådgivning for unge 12-25 år, i Fredericia

Januar 2019, 4 dages grafikkursus, kold nål, hård grund og blød grund på Odense grafisk værksted. Underviser Inge Marie Mørcke.

1.-2. April 2019, 2 dage kursus i København, tema: Skam og længsel, arrangeret af Foreningen af Psykoterapeuter  i Danamark, underviser Lars J. Sørensen

12-13. April 2019 kursus i collografi, Fredericia, underviser Preben Andersen og Kent Nørby Andersen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.