Kunstterapi - Mette Hind
360
page-template-default,page,page-id-360,bridge-core-3.0.5,cookies-not-set,qi-blocks-1.2.7,qodef-gutenberg--no-touch,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.9,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.5.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-2504

Kunstterapi

Kunst eller terapi?

Man behøver ingen specielle kunstneriske evner eller forudsætninger, bare man har lyst til at udtrykke sig via kunst som medium for selvudvikling.

 

Ved at bruge kunst som medium bliver følelser materialiserede. Det bliver muligt at se på følelserne, tale om dem, røre ved dem, acceptere og eller ændre dem. Det er denne materielle synliggørelse som adskiller kunstterapi fra anden psykoterapi. Billedet, eller objektet, udgør et fælles tredje, som i fællesskab kan betragtes og italesættes.

 

Det der skabes i kunstterapi-værkstedet er ikke nødvendigvis kunstværker, men det er æstetiske og kunstneriske udtryk for en tilstand, for fornemmelser eller følelser, som den person, der har skabt udtrykket gerne vil blive klogere på. Kunstterapi handler om nysgerrig fordybelse.

Min kunstterapi-lærer på APAKT, Ausbildungsinstitut der Arbeitsgemeinschaft Psychoanalytische Kunsttherapie, Gerlach Bommersheim understregede, at den analytiske kunstterapi ikke interesserer sig for diagnoser og heller ikke taler om behandling i den traditionelle forståelse, at behandle symptomer, at gøre syge raske (Rotkäppchen im Schwartzweissfilm,1998:8), men nærmere ser på klienten som en person, der nu er parat til på en kreativ måde, at bevæge og udvikle sig som en  livskunstner.

 

Kunstterapeuten begiver sig ud ad en vej sammen med sin klient, men hvor vejen ender ved ingen af dem endnu. Billederne vil vise symboler, der kan fungere som vejvisere.  Kunstterapeuten kan qua sin uddannelse skabe et trygt og fagligt sikkert rum for kunstterapeutiske processer.

De ubevidste psykiske processer er ikke lineære. Den cirkulære fortælling, som den kommer til udtryk i kunstterapien bevæger sig på tværs af den lineære tid.

Som Freud for over 100 år siden sagde:

“Det psykiskes egenart kan vi ikke honorere ved lineære konturer sådan som i tegningen eller den primitive malerkunst, men snarere ved udflydende farveflader, som hos de moderne malere”
(Freud,1983:67).

I mit værksted er der mulighed for at udtrykke sig gennem mange forskellige materialer. Hvis farver og papir ikke virker tiltrækkende, så er ler eller noget helt tredje måske det rigtige matriale for dit udtryk?

Udtryk dig med kunstterapi

 

Kunstterapi handler om en nysgerrig fordybelse, og giver dig mulighed for at arbejde med synliggørelse af dit indre liv. Kunstterapi er for dig, der har lyst til at udtrykke dig via kunst som medium for selvudvikling.

Ved at udtrykke dig kunstnerisk får du mulighed for at se dine følelser.

Find balance og livskvalitet gennem billedarbejde. Måske fører processen til en nyorientering i tilværelsen.

Træn din kreativitet

 

Find dit eget kreative udtryk og lær dig selv bedre at kende gennem eget billedarbejde. Du skal ikke være kunstner, men blot have lyst til at finde dit personlige æstetiske udtryk gennem materialer som farver, papir og ler.

Hvordan foregår det? Du får et inspirationsoplæg, og evt. en kort meditation, du arbejder selv og til sidst samtaler vi med afsæt i dine billeder.

Hvad er kunstterapi? Se video med eksempel fra session.

På videoen møder vi en kvinde, der arbejder som supervisor for en gruppe socialpædagoger. Hun maler et af deres møder, hvor de sidder omkring et stort bord. Alle deltagerne er udkørte og negative i forhold til deres arbejde. Supervisoren maler stemningen og ser, at hun selv har brug for opbakning og feedback. I stedet for at kritisere sig selv og klienterne, får maleprocessen forståelsen og medfølelsen aktiveret. Nu er hun parat til at gribe supervisionen an på en ny måde….

Videoen blev til, da jeg tog et kursus som iværksætter. Jeg var så heldig ,at der på holdet var en, der gerne ville filme og en der godt ville lade sig filme i en kunstterapi session, hvor hun bearbejdede sin arbejdssituation. Tak til dem begge!

Kunstterapi og træning i kreativitet


”True healing is not the fixing of the broken, but the rediscovery of the unbroken”
Jeff Foster.

Kunstterapi kan heale, netop som citatet siger, ved at genopdage resurser, som måske har ligget i dvale i lang tid. Min kunstterapi prøver ikke at fjerne sorg eller andre sår på sjælen, men at finde positive måder at leve med dem på. Lidelse er en del af livet, igennem billederne kan selv sorg blive en kilde til livsglæde. Lyder det mærkeligt? Måske. Prøv selv og se hvordan det virker for dig.

Kunst?

De teorier jeg har studeret i forbindelse med uddannelsen som kunstterapeut er redskaber og en hjælp til at forstå og reflektere over billederne. Teorierne er en inspiration, de må blot aldrig blive til dogmer, der spærrer udsigten til andre mulige syn på billedet.

Filosoffen Susanne Langer definerer kunst som en praksis, der udtrykker menneskelige følelser og giver dem en form, der kan opfattes og deles med andre.

Kunsten er i familie med legen, børn gentager og bearbejder oplevelser, også konflikter, via leg, som Winnicot beskriver det. Det samme sker i kreativitetstræningen og kunstterapien.

 

Tilfældet og omvejene – Teori og Metode

Min læremester i kunstterapi, Gerlach Bommersheim skriver, at han har givet afkald på en systematisk metodik. Han mener, at en ”ren”meode bør betragtes med mistænksomhed, fordi den forsøger at undgå tilfældet og omvejene. Han kalder ”den rene metode” for kontrolbesat og steril. Bommersheim foreslår at lave en analog til filosoffen Adorno’s sætning

”Det er kunstens opgave at skabe kaos i den gældende orden”.

Bommersheim vover denne påstand: ”kaos i metoderne skaber orden i sjælen”. Min lærer tilføjer, at i dag ville man ikke tale om kaos, men kalde det en ”integrativ” tilgang. (Bommersheim: 1998:84-85).

 

Integrativ terapi blev udviklet i 1960’erne af professor Dr. G.Petzold og hans medarbejdere ved Fritz Perls instituttet i Tyskland. Terapien har som udgangspunkt at forstå mennesket i sin sociale og økologiske sammenhæng og overskrider på den måde traditionel behandling af individets psyke.

Målet er personlig udvikling gennem større indsigt, et tryggere forhold til egen krop og øget tilgang til egen kreativitet. Der lægges vægt på at mennesket er skabende (gestaltende, ekspressivt) og har brug for kreative udtryksmuligheder. I terapien benytter man sig af kreative medier, som bevægelse, dans, maling, poesi m.m. Metoderne anvendes også i kreativitetstræning, vejledning og rådgivning, supervision og organisationsudvikling.

mal og tal

En eklektisk tilgang

Jeg kalder min tilgang eklektisk og går i min lærers fodspor ved at inddrage både kunstnere, filosoffer, psykologer og andre kloge folk, som kan bidrage til kunstterapien.

Mine teoretiske vejvisere og inspirationer er de psykoanalytiske og integrative teorier, fra Freud til hans kritikere og videreudviklere Alice Miller og Daniel Stern   og mange andre med fokus på både relationer og neurovidenskab.

Teorien om drømmene som Kongevejen til det ubevidste og den ide, at terapien skal hjælpe klienten til at erobre stadig større dele af det ubevidste, er af afgørende betydning for min kunstterapi-praksis.

At forstå sig selv er en helhedsøvelse, som inkluderer såvel sociale, som økologiske, psykiske og samfundsmæssige forhold.

Louis Cozolino, skriver i sin bog om hvorfor psykoterapi virker (2016):

“”Central tenets of psychotherapy include expressing the unexpressed, making the unconscious conscious, and integrating thoughts and feelings. Experiences that occur before we develop speech or in the context of trauma remain unintegrated and isolated in dissociated neural networks”
(2016:14).

Cozolino beskriver hvordan han hjælper ved at skabe forbindelse mellem ord og følelser. Klienten lærer at redigere dysfunktionelle narrativer og at skabe en ny fortælling om sig selv.

Værkstedet

En eventyrlig rejse

Kunstterapien kan sammenlignes med legender og myter, det handler ofte om en eventyrlig rejse, hvor helten eller heltinden møder store udfordringer før han eller hun får skatten ved rejsens afslutning, eller før den næste rejse starter.

I kunstterapien og i kreativitetstræningen begiver vi os også ud på en eventyrlig rejse som helte i vores egne fortællinger og billeder, – en rejse som handler om at lære sig selv at kende. Vi udforsker vores hemmeligheder, begravede erindringer, skjulte motiver og ikke mindst vores ukendte talenter. At kende sig selv er vejen til personlig frihed.

 

Hvem kan have udbytte af kunstterapi og kreativitetstræning?

  1. Mennesker, som er nysgerrige og gerne vil have et selvudviklingsforløb og lære sig selv bedre at kende ved at fordybe sig i deres personlige kreative udtryk kan vælge et kreativitetstrænings forløb
  2. Mennesker der ønsker et terapeutisk udviklingsforløb hvor udbyttet kan være større selvaccept- og selvindsigt, livsglæde og mod til at handle kan vælge kunstterapi
  3. Mennesker med ondt i livet, med eller uden diagnoser
  4. Familier eller familiemedlemmer som lider under familiekonflikter
  5. Medarbejderpleje, her arbejdes der kreativt, f.eks. med at fremme evnen til samarbejde

 

Ved at skabe kontakt til vores iboende kreativitet vækker vi slumrende sider i vores personlighed til live, synliggør vores følelsesliv og lærer os selv bedre at kende. Fordelen ved at bruge et kreativt medie i den personlige udviklingsproces er, at vi får noget helt konkret og personligt at forholde os til, et udtryk skabt af os selv, en direkte forbindelse til ubevidste lag i vores personlighed, som lederen af Institut for kunstterapi Vibeke Skov, udtrykker det.

Øvelser

De kunstterapeutiske øvelser handler ofte om identitet, hvem er jeg, om at blive klogere på sig selv, – og det er vel i grove træk det, som terapien går ud på.

Tilfældet og omvejene er nødvendige følgesvende for at nå målet.

 

Øvelser, som jeg ofte og gerne benytter

Træet

Huset

Selvportræt

Vælg et dyr fra min dyrekasse og skriv eller mal ud fra det

Min familie malet som dyr eller ting

Drømme, aktuelle, eller en drøm som bliver ved med at fylde

Postkortøvelsen i forskellige varianter, temaet er, hvad tiltrækker mig og hvad virker frastødende

Blindtegning

Lerportrætter med lukkede øjne

Leg med farver, ecoline dryp eller tapetklisterfarve billeder, sanseøvelser

Kropsomrids-billede

Diverse gruppeøvelser

 

Metoder og tilgange

Vil altid bero på klienten, hvilken person hun eller han er og hvad der er hans eller hendes mål for kreativitetstræningen eller kunstterapien.

Litteratur som jeg har anvendt i det foregående afsnit:

Gerlach Bommersheim: Rotkäppchen im Schwarzweissfilm, Claus Richter Verlag,1998

Daniel Stern: Vitalitetsformer, Dynamiske oplevelser I Psykologi, Kunst, Psykoterapi og Udvikling, Hans Reitzels Forlag, 2010

Louis Cozolino: Why Therapy Works, Using our minds to change our brains, W.W.Norton & Company, 2016

Ulman,Elinor: Integrative approaches In: Approaches to Art Therapy. Theory and Technique, Edited by Judith Aron Rubin,2001).

 

Blogindlæg om kunstterapi

Blindtegningsproces, her prøver jeg at lave et selvportræt med lukkede øjne, som man kan se bevæ...

Århus kunstterapeutgruppe Siden efteråret 2016 er jeg del af en gruppe kunstterapeuter, som mødes...